Duurzaamheid, milieu en gezondheid

Finnpaints hecht een grote waarde aan een gezonde leefomgeving en het behouden van natuur & milieu. Daarom werken wij graag samen met Tikkurila. Het Finse verfmerk Tikkurila behoort tot een van de grootste verfproducenten ter wereld en is al meer dan 150 jaar dé specialist op het gebied van houtbescherming. Scandinavië is erg vooruitstrevend waar het op duurzaamheid, milieu en gezondheid aankomt. Dit vertaalt zich in de verfproducten van Tikkurila. Gedegen kennis en knowhow hebben een uitgekiende productlijn voortgebracht die voldoet aan de hoogste milieu- en gezondheidseisen.

Finnpaints.nl | nieuws | Milieubewust & Duurzaam | Tikkurila

VOS

Verfproducten bevatten van oudsher oplosmiddelen, ofwel Vluchtige Organische Stoffen (VOS). Voorbeelden van producten met VOS zijn bijvoorbeeld benzine, cosmetica, schoonmaakmiddelen en verf. De EU lidstaten hebben afspraken gemaakt ten aanzien van de toegestane uitstoot (emissie) van VOS in het milieu. VOS zijn een belangrijke veroorzaker van luchtverontreiniging. Samen met andere stoffen in de atmosfeer gaan VOS, onder invloed van zonlicht, reacties aan waardoor smog ontstaat. Smog is schadelijk voor gezondheid en milieu. Ozon is een belangrijke component van smog. Hoge concentraties ozon leiden tot schade aan onder andere gewassen en kunnen gezondheidsproblemen bij mensen veroorzaken. Het terugdringen van emissies van vluchtige organische stoffen is daarom dan ook zeer belangrijk.

Naast de problematiek met betrekking tot ozonvorming op leefniveau kunnen vluchtige organische stoffen bij hoge concentraties (zoals die kunnen voorkomen op de werkplek) ook een direct effect op de gezondheid hebben. Langdurige blootstelling aan hoge concentraties van deze stoffen kan bijvoorbeeld leiden tot beschadiging van het zenuwstelsel, het Organisch Psychosyndroom of ook wel ‘schildersziekte’ genoemd. Naast deze neurotoxische eigenschappen van VOS zijn er ook bepaalde vluchtige organische stoffen met carcinogene of mutagene eigenschappen.

De Europese Verf Richtlijn stelt al grenzen aan de hoeveelheid VOS die decoratieve verven mogen bevatten. Hiermee samenhangend is inmiddels verplicht gesteld dat verven voor gebruik binnenshuis geen oplosmiddelen meer mogen bevatten. Deze maatregelen dragen bij aan een gezonder binnenklimaat en schonere lucht. De producten van Tikkurila voor gebruik binnenshuis zijn vanwege bovengenoemde maatregelen dan ook allemaal op waterbasis i.p.v. oplosmiddelhoudend. Vanwege de vooruitstrevendheid op dit gebied produceert Tikkurila haar producten voor gebruik buitenshuis voor het overgrote deel inmiddels ook op waterbasis.

Finnpaints.nl | Verfshop | Nieuws | Tikkurila

FISIAQ en RTS

Bouwmaterialen voor gebruik binnenshuis hebben zoals gezegd allen een bepaalde emissie. Deze uitstoot van schadelijke stoffen wordt geclassificeerd. De eerste emissie classificatie is ontwikkeld door FISIAQ (Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate) Producten worden in drie klassen ingedeeld. De M1 classificering is gereserveerd voor producten die een zeer lage uitstoot hebben, M2 staat voor gemiddelde emissie, M3 producten zijn of niet getest of voldoen niet aan de gestelde eisen.

Geclassificeerde producten zijn getest en geëvalueerd op basis van de volgende kernmerken:

  • Aantal vluchtige organische bestanddelen (TVOC)
  • Formaldehyde HCOH
  • Ammoniak NH3
  • Kankerverwekkende stoffen

Deze classificaties worden uitgegeven door de Building Information Foundation RTS, de voornaamste informatiedienst in Finland voor de bouw- en constructiesector. Het doel van deze organisatie is het aanmoedigen en promoten van zowel correcte bouwpraktijken als de juiste toepassing van bouwprocedures. Kijk voor meer informatie op www.rts.fi

Vrijwel alle producten van Tikkurila voor gebruik binnenshuis zijn M1 gecertificeerd. Daarnaast hebben enkele producten ook nog de goedkeuring van de Finse Allergie en Astma Federatie.

Finnpaints.nl | M1 certificaat | Emissie | Tikkurila
Finnpaints.nl | Finse Astma en Allergie Stichting | Tikkurila

Nordic Swan

Het Nordic Swan label is een officieel milieulabel in de Scandinavische landen. Het moet er voor zorg dragen dat er meer milieubewust geconsumeerd wordt en dat er een meer duurzamere samenleving ontstaat.

Het label evalueert de impact van een product op het milieu gedurende de gehele levenscyclus. Producten welke het Nordic Ecolabel hebben voldoen aan de kwaliteits-, gezondheids- en milieueisen opgesteld door het Nordic Ecolabelling Programme.

Waar in Scandinavië een groot deel van de bevolking het Nordic Ecolabel kent, zijn in Nederland de beide labels minder bekend. De overheid probeert met diverse campagnes de consument bewuster te laten worden van keuzes die zij kunnen maken ten aanzien van het milieu. Wanneer je als consument een product aanschaft met Nordic Swan of EU Eco Flower draag je bij aan een beter milieu en een klimaat vriendelijkere keuze.

Finnpaints.nl | Nordic Swan Label | Tikkurila

EU Eco Label

Het Nordic Swan label werkt dan ook nauw samen met het EU Ecolabel. Het milieukeurmerk van de Europese Unie. Dit label is een initiatief van de Europese Unie. Ook dit label onderzoekt de effecten op het milieu van een product gedurende zijn hele levenscyclus. Denk aan uitstoot van schadelijke stoffen, waaronder CO2. Wanneer een product het EU Ecolabel heeft, voldoet het aan de eisen die hiervoor opgesteld zijn. Het EU Ecolabel is een certificering voor de meest ‘groene’ producten en diensten per productgroep. Niet het bedrijf wordt gecertificeerd maar het product wat aan de gestelde eisen voldoet. Producten met het EU Ecolabel zijn geproduceerd met een lagere milieubelasting voor wat betreft grondstoffen, energie en watergebruik, schadelijke stoffen, verpakking en afval.

Finnpaints.nl | EU Ecolabel | Tikkurila

Tikkurila hecht grote waarde aan een gezonde leefomgeving en een gezond milieu. Een aantal producten waaronder Joker Muurverf zijn gecertificeerd met zowel het Nordic Swan als het EU Ecolabel. Perfect voor wie de hoogste eisen stelt aan gezondheid en milieu!

Finnpaints.nl | Banner | Tikkurila

Naast deze certificeringen wordt er in Scandinavië en dus ook in Finland actief overheidsbeleid gevoerd met betrekking tot bosbouw. Met name Zweden en Finland staan bekend om hun productiebossen. De bosbouwwet schrijft voor dat er meer bomen geplant worden dan dat er gekapt worden. Een zeer positieve ontwikkeling dus!

Wil je meer weten over de range van duurzame en milieuvriendelijke producten van Tikkurila?
Neem dan gerust contact op.