Aanpak houten woning in Leusden

1 oktober 2014 werd Finnpaints benaderd door de eigenaren van deze houtstapelbouw woning in Leusden. Finnpaints heeft in deze straat al meerdere woningen gerenoveerd en geschilderd, vandaar dat we werden benaderd om dit loghuis ook eens te komen inspecteren.

Het was bekend bij de bewoners dat het houtwerk door boktor was aangetast, alleen de vraag was hoeveel. Finnpaints werkt samen met het bedrijf Van Lierop, zij zijn gespecialiseerd in het aanpakken van houtaantastingen en onder andere in het bestrijden van boktor. Om een goed beeld te krijgen van de aantasting is de woning twee dagen geïnspecteerd door een medewerker van Van Lierop. Aan de hand van het gemaakte rapport kon door Finnpaints een offerte opgemaakt worden voor het renovatie – en schilderwerk.

Half maart 2015 kreeg Finnpaints het vertrouwen van de bewoners om dit project te gaan maken. Al het aangetaste hout werd verwijderd en vervangen door nieuw hout. De logwoning werd aan de buitenzijde geheel kaal gemaakt en daarna in dezelfde kleur geschilderd. Ook de dakgoten en hemelwaterafvoeren moesten worden vervangen.

Aan de slag

Het nieuwe hout werd eerst in de werkplaats voorbehandeld. Rondom een laag Valtti Primer en rondom een laag Vinha. De timmermannen waren ondertussen al aan de slag op de bouwlocatie. Alle betonnen dakpannen zijn verwijderd en gedemonteerd, de gehele kapconstructie is grotendeels vernieuwd. Sporen werden vervangen of hersteld. Compleet nieuwe isolatie aangebracht en de onderzijde van het dak afgewerkt met gipsplaten en daarna netjes gestucadoord en geschilderd. De buitenzijde van de woning is helemaal gestraald om de oude verflagen eraf te halen. Al het door boktor aangetaste hout is vervangen en hersteld. De gevels zijn nog nageschuurd om de nerf van het stralen ietwat te reduceren. Pas toen kon het schilderwerk beginnen ;).

De logs, overstekken, kozijnen etc. zijn eenmaal voorbehandeld met een impregnant Valtti Primer. Daarna zijn alle houten elementen twee tot driemaal geschilderd met Vinha (Valtti Opaque) net zoals de bestaande kleur RAL 3007.

Finnpaints heeft met de bewoners afgesproken dat we deze houten logwoning met enige regelmaat zullen controleren. Dit doen we middels een onderhoudscontract. Om het jaar zullen de schilders van Finnpaints een ronde maken; de woning zal geheel worden gereinigd en lokaal worden bijgewerkt. Tevens is zo’n inspectieronde belangrijk om te checken of er nog boktoractiviteiten waar te nemen zijn.

Een onderhoudscontract met Finnpaints geeft u de garantie dat uw houten woning goed wordt onderhouden!

Hulp nodig bij houtrenovatie, schilderen of onderhoud!
Neem contact op met Finnpaints om te bespreken welke mogelijkheden er zijn.


terug naar overzicht

terug naar overzicht