Technisch gezien ontstaat houtrot door een schimmel die de houtcelwand aantast. Het aangetaste hout is verweerd en vermolmd als gevolg van deze schimmels.

Houtrot kan pas ontstaan als de volgende omgevingsfactoren aanwezig zijn:

  • Het vochtgehalte in het hout moet hoger zijn dan 20%. Dit is te meten met een vochtmeter.
  • Er moet een gunstige temperatuur zijn. Deskundigen noemen temperaturen tussen de 4 graden Celcius en 18 graden Celcius.
  • Er moet voldoende zuurstof aanwezig zijn bij de bron.
  • Er moet een geschikte voedingsbodem (hout) zijn.

Het ontstaan en de oorzaken

De oorzaken zijn zeer divers, maar eigenlijk ook logisch. Bouwtechnische mankementen zoals openstaande verbindingen, schroef- en spijkergaten, onbehandeld kops hout, slecht onderhoud, de kwaliteit van het hout, constructiefouten, verkeerde detaillering, loszittende (beglazings)kit, ongeschikt verfsysteem, klemmende deuren of ramen, kozijnhout niet afwaterend etc. alles in combinatie met een geschikte voedingsbodem, namelijk hout. Erg belangrijk is het ook om niet alleen het aangetaste hout kundig te herstellen, maar ook de oorzaak/oorzaken weg te nemen van het houtrot.

Het herstellen van deze oorzaken noemt men houtrenovatie, of met een ander woord houtrotsanering. Als er niet tijdig actie ondernomen wordt, leidt dit meestal tot hoge kosten en veel ergernis voor de huiseigenaar. Wanneer houtrot ontdekt wordt is het zaak het houtwerk vakkundig te laten herstellen.

Herkennen van houtaantasting

Houtrot is soms vrij eenvoudig te herkennen. U kunt duidelijk onregelmatigheden zien in het verfoppervlak. Een andere belangrijke indicator is afbladderende, verkleurende of loslatende verf. Blaasvorming van de verflaag geeft vaak ook aan dat er iets mis is.

Als u twijfelt kunt u voorzichtig met een priem zachtjes prikken in het aangetaste hout. Het aangetaste hout is zacht, broos en soms vochtig. Nog beter is om een en ander na te meten middels een vochtmeter.

Is houtrot eigenlijk te voorkomen?

Voorkomen is vaak beter dan genezen. Zo ook zeker met houtaantasting. Tijdens de bouw zijn er een aantal aandachtspunten welke in acht genomen moeten worden. Ook kunt u na de bouw een en ander zelf controleren. Als een goede detaillering en periodiek onderhoud goed zijn uitgevoerd, of goed wórden uitgevoerd is er vaak niets aan de hand.