Finnpaints werkt samen met een team deskundige timmermannen. Zij hebben allen specifieke kennis van het traditionele timmerwerk én ervaring met het herstellen van houten woningen. Zowel logbouw en houtskeletbouw.

Hoe gaat Finnpaints te werk?

Er wordt met u een afspraak gemaakt en tijdens de visuele inspectie op locatie komt naar voren waar houtaantasting zit en wat de oorzaak is. Er wordt met u gesproken over de mogelijkheden van herstel. Wat kunt u eventueel zelf doen, of wat wilt u laten uitvoeren. Na deze inspectie wordt een kostenraming voor u opgemaakt. Deze kostenraming geeft u een idee wat de herstelkosten zijn. Omdat het in eerste instantie een visuele inspectie betreft, is het ook een kostenraming en geen offerte. In de raming worden alle zaken meegenomen welke visueel op te nemen zijn. Uiteraard wordt er ook een veiligheidsmarge ingebouwd, zodat u als opdrachtgever niet voor vervelende kosten achteraf komt te staan.

Na uw goedkeuring gaat de timmerman van Finnpaints aan de slag om de ontstane schade te herstellen.

Houtstapelbouw

Bij houtstapelbouw (logbouw) zit de aantasting meestal bij de zogenaamde oortjes op de hoeken en dan met name ter plaatse van de zuid- en de zuidwestgevel. Regenwater treedt, mede door de wind, via de openingen tussen de logs naar binnen. Het kan ook zijn dat de detaillering niet helemaal goed uitgevoerd is volgens tekening. Bijvoorbeeld geen loodslabbe aangebracht op de bovenste log, of deze niet afgeschuind. Het regenwater zakt op een natuurlijke wijze via de verbindingen naar beneden. Een goed verfsysteem (vochtregulerend, ademend) biedt nagenoeg geen weerstand en het water kan op een natuurlijke weg het hout verlaten. Zit er bijvoorbeeld een verkeerd verfsysteem op (niet ademend, niet vochtregulerend), of is de hoeveelheid water te groot en er is sprake van ‘gunstige omstandigheden voor houtrot’ dan is de kans erg groot dat er houtaantasting plaatsvindt.

Houtskeletbouw

De aantastingen bij houtskeletbouw zitten meestal alleen in de buitenste schil en zijn hierdoor iets eenvoudiger te herstellen. Dit komt mede omdat deze bouw meestal ventilerend wordt opgebouwd. Met andere woorden; achter de buitenste schil zit een luchtlaag. Het hout wordt nat, maar door deze luchtlaag kan het redelijk snel drogen. Echter, zijn de details niet goed uitgevoerd, of zit er bijvoorbeeld een verkeerd verfsysteem op, dan kan het hout niet voldoende drogen, met houtrot als gevolg. Uiteraard is het hier ook weer belangrijk om de oorzaak op te sporen. Voor montage van de nieuwe delen hout, dienen deze eerst rondom voorzien te worden van een goede grondlaag. Na montage dient alles nog eenmaal geschilderd te worden volgens voorschriften.

Soorten reparaties

Is het hout een beetje aangetast dan zal een kleine reparatie voldoende zijn. De slechte verflagen en het aangetaste zachte hout van de logs zal worden verwijderd. Ook wordt er +/- 1 cm van het goede hout verwijderd. Dit omdat de schimmel ook in het goede hout kan zitten. Daarna wordt er houtrotstopper gesmeerd op het goede hout. Tenslotte wordt de reparatie met epoxyhars uitgevoerd. Daarna kan het herstelde werk worden geschuurd en weer worden geschilderd volgens de voorschriften.

Is de schade groter dan +/- 10 cm3 (bijvoorbeeld 3x3x3 cm, of 2x5x2 cm) dan spreken we al van deelvervanging. Dan worden de aangetaste delen geheel of gedeeltelijk verwijderd. De aanpak is identiek als hierboven omschreven, alleen wordt het aangetaste hout nu geheel of gedeeltelijk vervangen voor nieuw hout. Tussen het bestaande hout en het nieuwe hout zit wel een opening. Deze wordt opgevuld met epoxyhars. Zo wordt het nieuwe hout goed gefixeerd met de bestaande constructie. De afwerking is weer identiek als bovenstaande.