Keurmerken en certificering van Tikkurila producten

Producten met een certificering

Verf kan verschillende milieukeurmerken en certificeringen toegekend krijgen. Het doel hiervan is om de kennis van milieu- en gezondheidseffecten en producteigenschappen te vergroten. Zo kun je consumenten helpen en begeleiden bij hun aankoopbeslissingen en het consumptiegedrag milieuvriendelijker maken. De milieukeurmerken en de certificering die aan een product worden toegekend, geven de effecten van het product op het milieu aan, evenals hun bewezen veiligheidskenmerken.

Keurmerken en certificering van Tikkurila producten
Finnpaints.nl | nieuws | Keurmerken en certificering van Tikkurila producten | Tikkurila

Garanties en certificaten

EU-Ecolabel

Het Europese milieukeurmerk, is een erkenning van het feit dat een product is vervaardigd met ecologische methoden die rekening houden met de natuur. Bij de beslissing om een product al dan niet van een keurmerk te voorzien, wordt rekening gehouden met de ecologische effecten van zowel het product als de ingrediënten ervan. Het EU-keurmerk is geldig in heel Europa in alle EU- en EER-landen.

Finnpaints.nl | EU Ecolabel | Tikkurila

Allergie en Astma Federatie

De Finse Allergie- en Astma-Federatie kent een allergielabel toe aan producten die onderzocht en veilig zijn en die voldoen aan specifieke kwaliteits- en productontwikkelingseisen. Bij het aanvragen van het allergielabel voor een product moet men specifieke informatie geven over het totale product. Denk hierbij aan de gebruikte grondstoffen, het formaldehydegehalte, de pH-waarde, de oplosmiddelen, de conserveringsmiddelen, enz.

Finnpaints.nl | Finse Astma en Allergie Stichting | Tikkurila

Het bedrijf moet kopieën van onderzoeksresultaten en mogelijke certificaten verstrekken. Het etiket kan alleen worden gegeven aan geurvrije producten. De producten zijn getest in de allergie- en astma-specialistengroep van de Allergie- en Astma Federatie. Deze bestaat uit artsen, chemici en experts op het gebied van binnenluchtkwaliteit.

Swan  Label

De door Swan Label goedgekeurde producten voldoen aan de strenge ecologische eisen en gespecificeerde kwaliteitseisen gedurende de volledige levenscyclus van de producten. Van grondstof tot productie, gebruik en recycling van het product. De standaard eis om het Swan label te krijgen is dat de productkwaliteit op hetzelfde niveau of hoger is dan producten die niet door het Swan label zijn goedgekeurd.

Finnpaints.nl | Nordic Swan Label | Tikkurila

Dit officiële Scandinavische ecolabel staat bekend als het Swan-label en kan alleen worden gegeven aan producten en diensten die in hun eigen categorie het meest ecologisch zijn. De eisen voor het keurmerk zijn zo ingesteld dat slechts 20-30% van de producten in elke categorie aan deze eisen kan voldoen. Om de meest ecologische producten van andere te scheiden, worden de kwalificaties van het label om de paar jaar vernieuwd.

MED goedgekeurde producten

De volgende producten van Tikkurila hebben een MED (Marine Equipment Directive) certificering en worden dus geaccepteerd voor het binnen schilderen van muren en plafonds in schepen. MED D-certificaat (nr.: MEDD00000WZ) verklaart dat de fabrikant Tikkurila Oyj een goedgekeurde kwaliteitssysteemgoedkeuring hanteert volgens de richtlijn voor scheepsuitrusting 2014/90/EU voor oppervlaktematerialen met lage vlamverspreidende eigenschappen en productiekwaliteitsborging.

Finnpaints.nl | MED | Tikkurila
 • Helmi
 • Joker
 • Luja
 • Otex
 • Otex Akva
Finnpaints.nl | nieuws | keurmerken en productcertificeringen | Tikkurila

Klasse voor de emissie van bouwmaterialen M1

Bouwmaterialen voor gebruik binnenshuis, zoals verf, kunnen worden geclassificeerd op basis van hun emissieniveaus.  FISIAQ, de Finse vereniging voor binnenluchtkwaliteit en -klimaat, heeft bouwmaterialen ingedeeld in drie groepen. De emissieclassificatie van bouwmaterialen heeft drie emissieklassen. Emissieklasse M1 komt overeen met de beste kwaliteit en emissieklasse M3 omvat materialen met de hoogste emissiewaarden.

M1-certificering wordt verleend door de Building Information Foundation RTS sr., aan producten die zijn getest in een onafhankelijk en onpartijdig laboratorium en die voldoen aan de gespecificeerde criteria. Materialen worden getest op vluchtige organische stoffen, LCI-verbindingen, formaldehyde, ammoniak en kankerverwekkende stoffen. Een klein ongetraind panel beoordeelt ook de aanvaardbaarheid van de geur van het product. Alle testen worden vier weken na het aanbrengen uitgevoerd.

Finnpaints.nl | M1 certificaat | Emissie | Tikkurila
 • Feelings Interior Paint
 • Helmi
 • Joker
 • Liitu
 • Luja
 • Multistop
 • Paneeli-Ässä
 • Parketti-Ässä
 • Parketti-Ässä Petsi
 • Supi Arctic
 • Supi Floor Oil
 • Supi Finish
 • Supi Wax
 • Taika Glow
 • Taika Stardust
 • Unica Akva

Verplichte CE-markering voor bouwproducten

De CE-markering is verplicht voor alle bouwproducten waarvoor, na de door de Europese Commissie vastgestelde datum van invoer, een geharmoniseerde productnorm is vastgesteld. Deze bestaat uit de CE-markering van het product en de bijbehorende prestatieverklaring (DoP).

Finnpaints.nl | CE | Emissie | Tikkurila

De CE-markering heeft betrekking op de volgende productgroepen die door Tikkurila op de markt worden gebracht en verkocht: pleisterwerk binnen, voegmateriaal voor gipsplaten, decoratieve glasvezelwandbekledingen, pleisterwerk buiten, producten en systemen voor de bescherming en het herstel van betonconstructies, pleister- en bepleistermortel en dekvloeren. Wat de Tikkurila-producten betreft, vind je de CE-markeringen op hun website en worden prestatieverklaringen uitgegeven en beschikbaar gesteld als gedrukte of digitale versies.

De CE-markering maakt het vrije verkeer van producten op de Europese markt mogelijk. Door het aanbrengen van de CE-markering op een product verklaart een fabrikant dat het product voldoet aan alle wettelijke eisen van de EU met betrekking tot gezondheid, veiligheid, milieu en consumentenbescherming.

Finnpaints.nl | Nieuws | Keurmerken en certificering van Tikkurila producten | Tikkurila

Ecologische oplossingen

Voor Tikkurila zijn de belangrijkste principes voor het productontwerp door de jaren heen hetzelfde gebleven: kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid, evenals watergedragen producten. Zij voeren grondige veldtesten en uitgebreide laboratoriumtesten uit om er zeker van te zijn dat de producten alle gewenste eigenschappen hebben. De producten worden getest op eigen testvelden, testverffaciliteiten en testlocaties Veldtesten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de producten ook blootstelling aan de buitenlucht kunnen weerstaan. Naast testvelden op diverse Tikkurila locaties, hebben ze ook testvelden aan zee, waar producten kunnen worden blootgesteld aan een zout en vochtig klimaat.

De meeste productielocaties zijn gecertificeerd volgens de ISO 9001-norm voor kwaliteitsmanagementsystemen, de ISO 14001-norm voor milieumanagementsystemen of de OHSAS 18001-norm voor gezondheid en veiligheid. Het is de bedoeling dat alle Tikkurila productielocaties beschikken over onafhankelijk gecontroleerde en gecertificeerde kwaliteits-, milieu- en veiligheidsmanagementsystemen.

Meer informatie is te vinden op de website van Tikkurila of neem contact op met Finnpaints om te bespreken welke mogelijkheden er zijn.

Lees ook:


naar het nieuwsoverzicht