Keurmerken en productcertificeringen

Hoe herken je de belangrijkste ecolabels?

Producten met een certificering

Verf kan verschillende milieukeurmerken en certificeringen toegekend krijgen. Het doel hiervan is om de kennis van milieu- en gezondheidseffecten en producteigenschappen te vergroten. Zo kun je consumenten helpen en begeleiden bij hun aankoopbeslissingen en het consumptiegedrag milieuvriendelijker maken. De milieukeurmerken en de certificering die aan een product worden toegekend, geven de effecten van het product op het milieu aan, evenals hun bewezen veiligheidskenmerken.

 

EU-Ecolabel

Het EU Ecolabel is een label voor uitmuntendheid op milieugebied dat in de Europese Unie wordt gebruikt. Het wordt toegekend aan producten of diensten die milieuvriendelijk en van hoge kwaliteit zijn; Zo wordt het water- en energieverbruik, de afvalproductie en het gebruik van niet-hernieuwbare hulpbronnen geminimaliseerd tijdens het productieproces van een product. Het EU-keurmerk is geldig in heel Europa in alle EU- en EER-landen.

Nordic Swan Ecolabel

Dit officiële Scandinavische ecolabel staat bekend als het Swan-label en kan alleen worden gegeven aan producten en diensten die in hun eigen categorie het meest ecologisch zijn. De eisen voor het keurmerk zijn zo ingesteld dat slechts 20-30% van de producten in elke categorie aan deze eisen kan voldoen. Om de meest ecologische producten van andere te scheiden, worden de kwalificaties van het label om de paar jaar vernieuwd.

Het helpt klanten bij het kiezen van milieuvriendelijke producten en moedigt fabrikanten en dienstverleners aan om dergelijke producten en diensten aan te bieden. Verven met het Nordic Swan Ecolabel voldoen gedurende hun hele levenscyclus aan strenge milieu- en kwaliteitseisen. Van grondstof tot productie, gebruik en recycling van het product. De autoriteiten moeten het volledige recept van de verf en uitgebreide informatie over de ingrediënten ontvangen.

 

M1 Classificatie

M1 Classificatie

Bouwmaterialen voor gebruik binnenshuis, zoals verf, kunnen worden geclassificeerd op basis van hun emissieniveaus.  FISIAQ, de Finse vereniging voor binnenluchtkwaliteit en -klimaat, heeft bouwmaterialen ingedeeld in drie groepen. De emissieclassificatie van bouwmaterialen heeft drie emissieklassen. Emissieklasse M1 komt overeen met de beste kwaliteit en emissieklasse M3 omvat materialen met de hoogste emissiewaarden.

M1-certificering wordt verleend door de Building Information Foundation RTS sr., aan producten die zijn getest in een onafhankelijk en onpartijdig laboratorium en die voldoen aan de gespecificeerde criteria. Materialen worden getest op vluchtige organische stoffen, LCI-verbindingen, formaldehyde, ammoniak en kankerverwekkende stoffen. Een klein ongetraind panel beoordeelt ook de aanvaardbaarheid van de geur van het product. Alle testen worden vier weken na het aanbrengen uitgevoerd.