Ontdek de eigenschappen

  • Binnen en buiten gebruik
  • Vorstvrij bewaren

Maalipesu is bij uitstek de reiniger die je gebruikt op reeds geschilderde oppervlakken welke weer een nieuwe verflaag nodig hebben.

Het reinigen van de ondergronden vóór het schilderen zorgt voor een goede hechting van de nieuwe verflaag. De Maalipesu-behandeling maakt het gereinigde oppervlak mat, wat de hechting van de nieuwe verflaag verbetert. Het reinigings- en voorbereidingsmiddel verwijdert effectief vuil, vet, olie, was, nicotinevlekken en andere soortgelijke stoffen van verschillende binnen- en buitenoppervlakken. Het is bijzonder geschikt voor het reinigen van sterk vervuilde oppervlakken, waarbij een sterk oplossend vermogen nodig is zonder de nadelige effecten van oplosmiddelen. Onverdunde Maalipesu reinigt het oppervlak, maakt de oude verflaag mat waardoor hechting van de nieuwe verflaag verbetert. Hierdoor heb je minder schuurwerk.

Maalipesu is een eenvoudig te gebruiken reinigingsmiddel dat oppervlakken gereedmaakt voor schilderwerk, zoals muren, vloeren, meubels, deuren, bouwplaten en tegels, boten, enzovoort. Afhankelijk van het beoogde gebruik kan Maalipesu eenvoudig met water worden verdund en kunnen wasmiddelresten eenvoudig met water worden verwijderd. Latexverfoppervlakken en andere matte oppervlakken kunnen worden voorbehandeld met Maalipesu verdund met water in een verhouding van 1:10 of 1:5.

Gebruik Maalipesu in combinatie met een Tikkrula verf om zowel binnen als buiten een mooi en duurzaam verfoppervlak te creëeren. 

Niet aanbevolen voor het wassen van metalen daken of directe aanbrenging op ongeschilderde gegalvaniseerde oppervlakken.

Voorbereiding:
Bescherm glas en andere oppervlakken die door alkaliteit kunnen worden beschadigd door corrosie.

Breng onverdund Maalipesu aan op harde en glanzende geschilderde oppervlakken met een borstel, spons of doek. Laat Maalipesu een paar minuten inwerken. Was het oppervlak af met een borstel en spoel voorzichtig met water. Onverdunde Maalipesu reinigt het oppervlak en creëert een matte afwerking die de hechting van de nieuwe verflaag verbetert.

Latexverfoppervlakken en andere matte oppervlakken kunnen worden voorbehandeld met Maalipesu verdund met water tot een verhouding van 1:10.

Zeer vuile oppervlakken kunnen worden behandeld met een 1: 5-oplossing. Spoel het oppervlak zorgvuldig af met schoon water na de behandeling. Maalipesu verdund tot een 1:10 oplossing kan ook worden gebruikt als een reinigingsmiddel voor het reinigen van oppervlakken.

Test eerst de effecten van Maalipesu op een klein deel van het beoogde oppervlak (verdund of onverdund afhankelijk van het gebruik). Sommige verfoppervlakken kunnen worden beschadigd als de Maalipesu-oplossing te geconcentreerd is.

Gevarenaanduidingen:
H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen:
Algemeen:
P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen houden.

Preventie:
P261 – Inademing van damp vermijden.
P280 – Draag beschermende handschoenen/kleding en oog/gezichtsbescherming.
P284 – Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.Reactie :

Reactie:
P301 + P330 + P331 – NA INSLIKKEN: De mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P303 + P361 + P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.
P305 + P351 + P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P310 – Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.

Gevaarlijke bestanddelen:
kaliumhydroxide
sodium metasilicate pentahydrate

EU Detergents Regulation: minder dan 5 %: anionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfaten, BENZISOTHIAZOLINONE.

Maalipesu

Vanaf  19,00

Krachtig reinigings- en voorbereidingsmiddel voor binnen en buiten wat gebruikt kan worden voorafgaand aan het schilderen.

Altijd op de hoogte

Meld je aan voor acties, verf, ideeën en inspiratie

Volg het voorbeeld van vele anderen en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Zo profiteer je als eerste van scherpe acties, verf, ideeën en inspiratie rondom verf.
Wij verwerken jouw gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid en je kan je altijd weer uitschrijven.
Newsletter