Privacyverklaring, cookies en disclaimer

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Finnpro waarvan de contactgegevens zijn te vinden op deze website. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Finnpro door middel van verwerkingen via onze website www.finnpro.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies. Ook vind u hier de disclaimer. Finnpro respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en uitsluitend bedoeld is voor verwerking van informatieaanvragen,, mailings, offertes en eventuele digitale nieuwsbrieven per email. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Finnpro. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Finnpro. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. Ook kunt u bij het versturen van een digitale nieuwsbrief altijd aangeven of u al dan niet uit de mailinglijst wilt worden gehaald. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Finnpro bewaart NAW gegevens en historie van bestellingen van haar klanten in haar eigen beveiligde database, welke niet online in te zien is. In het geval u hier uit verwijderd wenst te worden, kunt u contact met ons opnemen. Wel dient u zich dan te realiseren dat er op dat moment geen historie meer bekend is bij ons en iedere verantwoordelijkheid van bestelde producten en kleurcodes volledig bij u ligt en door ons niet meer te achterhalen is. Finnpro bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Cookies

Finnpro maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Finnpro de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Finnpro maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie van Finnpro persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant. Finnpro maakt gebruik van analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van
individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren. Finnpro is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken.

Disclaimer

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, volledigheid en actualiteit. Finnpro is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant zou kunnen lijden. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hoewel Finnpro zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kunnen er geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Finnpro behoudt zich het recht voor informatie op deze website te alle tijde te wijzigen, aan te passen, verwijderen en opnieuw te plaatsen zonder voorafgaande kennisgeving. Finnpro garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Finnpro is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Finnpro.

1 januari 2018

Copyright 2000-2018 | Finnpro | Alle rechten voorbehouden