Ontdek de eigenschappen

  • Buiten gebruik
  • Vorstvrij bewaren

Rensa Facade is een geconcentreerd, efficiënt reinigingsmiddel voor het reinigen van buitenoppervlakken en het voorbehandelen van oppervlakken vóór het schilderen. Het verwijdert vuil, schimmel, algengroei en andere onzuiverheden die de hechting van de verf kunnen beïnvloeden.

Rensa Facade kan gebruikt worden op alle constructieve ondergronden die tegen reiniging met water kunnen: hout, beton, gips enz. en oude geverfde oppervlakken. Omdat het reinigingsmiddel de meest voorkomende lakoppervlakken niet aantast, kan het ook verdund worden gebruikt als onderhoudsreiniger. 

Rensa Facade is een biologisch afbreekbaar product en voldoet aan de eisen van de OESO en de Detergentenverordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende detergentia voor biologische afbreekbaarheid (OECD 301B, EC 648/2004).

Toepassing:
Bevochtig poreuze oppervlakken, zoals onbehandeld hout, gips enz., met water voordat je het reinigingsmiddel aanbrengt. Dit voorkomt dat het reinigingsmiddel te veel wordt geabsorbeerd en te snel droogt. Breng het reinigingsmiddel aan op het te reinigen oppervlak met bijv. een borstel of lagedrukspuit (zogenaamde tuinspray). Laat het ca. 20 minuten inwerken. Verbeter het reinigende effect door te borstelen. Het reinigingsmiddel mag niet opdrogen op het te reinigen oppervlak – bevochtig het oppervlak indien nodig opnieuw met de wasvloeistof. Spoel het oppervlak grondig af met schoon water. Vermijd bij gebruik van een hogedrukreiniger overmatige bevochtiging van de houten constructies, zoals gevelplaten en buitenmuren. Laat daarna het oppervlak volledig drogen voordat je start met de verfafwerking.

Vermijd contact met de huid en het inademen van de spuitnevel. Bescherm de ogen tegen spatten. Meer informatie kun je vinden in het product- en veiligheidsinformatieblad van het product. Het reinigingsmiddel is niet schadelijk voor tuinplanten, maar voorkom onnodig spatten. De meest gevoelige planten kunnen voor de behandeling worden afgedekt of bevochtigd worden met water. Het reinigingsmiddel tast de te reinigen oppervlakken niet aan, maar voorkom onnodig spatten. Voor de meest delicate materialen, bijv. textieloppervlakken, moet een efficiënte bescherming en geschiktheid van het product worden gegarandeerd door de effecten op een klein, onmerkbaar deel van het te behandelen oppervlak te testen.

Gevarenaanduidingen:
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen:
Algemeen: P102 - Buiten het bereik van kinderen houden

Preventie:
P280 - Draag oog- of gelaatsbescherming.

Reactie:
P305 + P351 + P338 + P310 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Gevaarlijke bestanddelen: Fatty alcohol ethoxylate

Rensa Facade

Vanaf  19,00

Reinigingsmiddel voor hout en minerale buitenoppervlakken voorafgaand aan het schilderen.

Altijd op de hoogte

Meld je aan voor acties, verf, ideeën en inspiratie

Volg het voorbeeld van wel 200.000+ anderen en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Zo profiteer je als eerste van scherpe acties, verf, ideeën en inspiratie rondom verf.
Wij verwerken jouw gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid en je kan je altijd weer uitschrijven.
Newsletter