Ontdek de eigenschappen

  • Terras
  • Kwast en roller

Zeer krachtige reiniger met licht schurend effect door de korrels die gedeeltelijk oplossen in water. Aanbevolen voor terras, vlonderplanken en tuinmeubilair voordat deze behandeld worden met een olie of beits. Heeft een licht blekend effect op vergrijsd en verweerd hout en kan zowel op reeds geschilderd als op onbehandeld hout toegepast worden.

Geschikt voor reinigen van tuinmeubelen, wanden, schuttingen, terrassen maar ook kunststof voorwerpen.

Test eerst op een onopvallende plek. Na gebruik wordt een behandeling met een olie of beitsproduct aanbevolen.

Roer een blikje (0,5 l) in 5 liter, koel water in een open plastic bak. Gebruik de volledige inhoud van het blik in één keer. Laat ongeveer 15 minuten staan. Meng opnieuw voor gebruik. De oplossing moet binnen 2-4 uur na het oplossen van de laatste korrel worden gebruikt. De kant-en-klare oplossing is alkalisch (pH> 10).

Voorbereiding:
Draag geschikte beschermende kleding, beschermende handschoenen, een veiligheidsbril of een gezichtsmasker. Bescherm planten tegen spatten. Zorg ervoor dat je het product niet op kleding en onbehandeld meubilair laat vallen. Het product heeft een licht blekend effect.

Toepassing:
Breng een ruime laag van de oplossing met een kwast of roller aan op het oppervlak en laat 15-30 minuten inwerken. Laat het ongeveer 10 minuten inwerken op hardhouten oppervlakken en meubels. Om een egaal eindresultaat te verkrijgen, houd je het te behandelen oppervlak vochtig met Terras reiniger door waar nodig meer oplossing toe te voegen. Bij warm en zonnig weer kun je het oppervlak eerst met water bevochtigen, zodat het product niet te snel droogt. Zeer vuile / verkleurde oppervlakken kunnen meerdere keren worden behandeld. Spat het product niet op kleding, planten of je gezicht.

Borstel of maak het oppervlak schoon met een hogedrukreiniger en spoel voorzichtig na met water. Vermijd overmatige druk bij het reinigen met een hogedrukreiniger, met name bij het wassen van oud hout, omdat het gemakkelijk kan splinteren. Gebruik een wasmethode die geen krassen op het oppervlak maakt (zoals een schrobborstel, schuursponsje, fijn roestvrijstalen gaas of iets dergelijks). De behandeling laat houtvezels achter op houten oppervlakken. Deze kunnen eenvoudig worden verwijderd met behulp van de hierboven genoemde gereedschappen zodra het oppervlak droog is. 

 

Gevarenaanduidingen:
H272 – Kan brand bevorderen; oxiderend.
H302 – Schadelijk bij inslikken.
H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen:
Algemeen:
P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen houden.

Preventie:
P210 – Verwijderd houden van warmte. Niet roken.
P220 – Verwijderd houden van kleding en andere brandbare materialen.
P280 – Draag beschermende handschoenen/kleding en oog/gezichtsbescherming.
P271 – Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Reactie:
P305 + P351 + P338 + P310 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.

Gevaarlijke bestanddelen:
natriumcarbonaat-peroxyhydraat

EU Detergents Regulation: 30 % en meer: zuurstofbleekmiddelen. minder dan 5 %: anionogene oppervlakteactieve stoffen.

Terras reiniger

Vanaf  20,00

Terras- en terrasmeubelreiniger met licht schurend effect.

Altijd op de hoogte

Meld je aan voor acties, verf, ideeën en inspiratie

Volg het voorbeeld van vele anderen en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Zo profiteer je als eerste van scherpe acties, verf, ideeën en inspiratie rondom verf.
Wij verwerken jouw gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid en je kan je altijd weer uitschrijven.
Newsletter